kreska

2homeBezpośrenia ochrona fizyczna stała

Bezpośrednia Ochrona Fizyczna Stała polegająca na stałej obecności pracowników ochrony na  obiekcie. Celem tego typu ochrony jest zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz życiu na terenie chronionego obiektu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki obiektu każdorazowo  tworzymy szczegółowy zakres czynności i obowiązków. W celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wszystkie obiekty chronione przez naszą firmę  są wyposażane w urządzenia Seven Guard/Active Guard służące do nadzorowania prawidłowego przebiegu pracy pracownika ochrony.

Pracownicy ochrony mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, są jednolicie umundurowani w uniformy dostosowane do specyfiki obiektu oraz zaakceptowane przez Zleceniodawcę.

TEL/FAX: 32 216 18 64
TEL. CAŁODOBOWY   666 981 670