kreska

2homeBezpośrednia ochrona fizyczna (SUFO)

Bezpośrednia ochrona fizyczna obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (SUFO) mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, zabezpieczenie ich dóbr niematerialnych i materialnych przed naruszeniem lub bezprawnym przywłaszczeniem przez osoby trzecie oraz zapewnienie porządku w granicach obiektów i obszarów na podstawie stosownych przepisów i rozporządzeń upoważniających do podejmowania działań ochrony osób i mienia powierzonego.

Oferta ta skierowana jest do zakładów (zakłady produkcji specjalnej, magazyny rezerw państwowych, zakłady produkujące uzbrojenie, banki, porty morskie i lotnicze).

Wszyscy pracownicy ochrony posiadają licencję I lub II st. pracownika ochrony fizycznej, mają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

TEL/FAX: 32 216 18 64
TEL. CAŁODOBOWY   666 981 670