kreska

2homeSektor usług czystościowo - porządkowych

- utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, magazynowych, socjalnych, przemysłowych
- sprzątanie zewnętrznych powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych wokół budynków
- sprzątanie poremontowe
- odśnieżanie, zamiatanie
- wykonywanie prac porządkowych
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych

TEL/FAX: 32 216 18 64
TEL. CAŁODOBOWY   666 981 670