kreska

2homeSektor - konwojowanie wartości

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie konwojowania wartości pieniężnych wykonywane w oparciu o przepisy regulujące ochronę wartości pieniężnych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Pracownicy grup konwojowych to doświadczeni i specjalnie wyselekcjonowani pracownicy, weryfikowani pod kątem predyspozycji psychofizycznych. Konwojenci wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego/broń palną, hełmy i kamizelki kuloodporne, a także łączność radiową.

TEL/FAX: 32 216 18 64
TEL. CAŁODOBOWY   666 981 670