kreska

2homeSektor - imprezy masowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów zapewniamy kompleksową ochronę imprez masowych oraz innych imprez wszelkiego rodzaju. Mając na uwadze zadowolenie Klientów oraz działając zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, zadanie to powierzamy wyszkolonemu i doświadczonemu personelowi, zapewniając mu ponadto wsparcie w postaci nowoczesnego zaplecza technicznego. Nasi pracownicy służb porządkowych oraz informacyjnych posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, a działaniami ochrony kierują osoby będące kierownikami do spraw bezpieczeństwa.
Podczas naszych działań ściśle współpracujemy ze służbami policji, straży pożarnej i pogotowia.

TEL/FAX: 32 216 18 64
TEL. CAŁODOBOWY   666 981 670